Vergunning casino Middelkerke is tijdelijk verlengd

Middelkerke heeft een akkoord bereikt met de huidige vergunninghouder van het casino. In dit akkoord staat dat de huidige vergunning tijdelijk verlengd gaat worden. Dit was nodig, omdat de procedure rond het nieuwe casinodossier nog niet helemaal rond was. Vooral voor het personeel is het goed nieuws.

Vergunning casino Middelkerke is tijdelijk verlengd

Op 31 december zou de huidige vergunning aflopen. In eerste instantie was het de bedoeling dat er de volgende dag een nieuwe vergunninghouder zou zijn, maar door een procedureslag rond het nieuwe casino zou dat niet meer haalbaar zijn. Er moest dus worden gezocht naar een nieuwe oplossing door Middelkerke, dit was vooral voor het personeel want dat zou worden overgenomen door de nieuwe vergunninghouder.

Er is een verlenging van acht maanden gekomen. Hierbij is in eerste instantie aan het personeel gedacht. Het gemeentebestuur van Middelkerke wenst geen onderbreking te zien in de uitbating van het casino. Normaal zou er geen tweede verlenging komen, want dan zou het niet meer gaan om een tijdelijke verlenging.

Ook zit er ondertussen nog beweging in het dossier van het nieuwe casino. Er hebben zich drie geïnteresseerden aangemeld. De Groep Versluys – Golden Palace en Willemen – Napoleon Games, welke eerder al door de Raad van State een eerdere overeenkomst vernietigd zag worden, maar daar komt nu ook Infinity Gaming bij. Dit jaar nog wil Middelkerke een beslissing nemen rond de drie ingediende offertes.